Praca Belgia

Zarobki, płace, wynagrodzenia w Belgii

Wysokie zarobki magnesem na pracowników
Belgia, jako kraj dosyć bogaty, zapewnia swoim obywatelom godziwe zarobki. Oczywiście wynagrodzenia są tym wyższe im wyższe kwalifikacje pracownika. Niemniej jednak, jeśli spojrzeć na średnie zarobki unijne Belgia plasuje się w jej czołówce ze średnim wynagrodzeniem na poziomie 3 tyś euro miesięcznie. W przeliczeniu na złotówki (po kursie 4,10) daje to kwotę 12 300zł miesięcznie! W odniesieniu do zarobków w naszym kraju jest to suma prawie czterokrotnie wyższa od średniej krajowej.

Wynagrodzenia i zarobki w Belgii

Wynagrodzenie za prace
W Belgii wynagrodzenia ustalone są na mocy układów zbiorowych zawartymi pomiędzy pracodawcami a przedstawicielami związków zawodowych. Owe porozumienia dotyczą takich sfer jak wynagrodzenia, czy czas i organizacja pracy. Jeżeli pracodawca, u którego podejmujemy pracę działa w branży, która nie posiada podpisanego układu zbiorowego jest on zobligowany do przestrzegania płacy minimalnej ustalonej na mocy porozumienia układów międzybranżowych. W Belgii podobnie jak w Polsce otrzymujemy wynagrodzenie netto, czyli dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz wszelkiego typu podatki. Wynagrodzenia w Królestwie Belgii wypłacane są w dwóch systemach. Dla robotników w odstępach dwu-tygodniowych, natomiast dla pozostałych pracowników w systemie miesięcznym. Na mocy układu zbiorowego ustalana jest częstotliwość oraz data wypłat.

Zarobki minimalne
W Belgii minimalne miesięczne wynagrodzenie w 2007r. wynosiło prawie 1300 euro. Warto również nadmienić, iż Belgia znajduje się w elitarnej grupie państwa ujętych przez unię Europejską. Owa grupa dotyczy państw takich jak Holandia czy Irlandia, gdzie miesięczne minimalne zarobki są wyższe niż 700 euro.

zarobki w Belgii

Zarobki w pracy tymczasowej
Praca sezonowa w Belgii wynagradzana jest na innych zasadach, i nie podlega żadnym układom zbiorowym. Średnie wynagrodzenie za prace sezonową (zbiór owoców, praca w polu etc.) wynosi średnio ok. 8 euro za godzinę. Jest to stawka dosyć przyzwoita na tle państwa takich jak Norwegia, Dania czy nawet Szwecja.

Przykładowe zarobki w Belgii
Kierowca - ok. 2500 euro
Sprzedawca - ok. 2100 euro
Informatyk - ok. 3200 euro
Lekarz - ok. 5200 euro
Murarz - ok. 2300 euro
Sekretarka - ok. 2400 euro
Hydraulik - ok. 2700 euro
Sprzątaczka - ok. 2000 euro
Elektryk - ok. 2500 euro